Wpłać darowiznę na konto naszej fundacji:
96 1600 1462 1888 4553 4000 0001

Pracujemy dla dobra regionu, pięknej Ziemi Świętokrzyskiej. 

Fundacja Świętokrzyska
KRS: 0000799657
29-100 WŁOSZCZOWA
ŁACHÓW 110A